กฏ กติกา และมารยาท massagefin.com

กฏ กติกา และมารยาท massagefin.com

  หมอนวด สินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด และลูกค้า ไม่มีสิทธิ์ ฟ้องร้องทางเว็บไชต์ massagefin.com เนื่องจากเว็บไซต์ มีหน้าที่ ช่วยโปรโมท โฆษณา ลงข้อมูลตามที่ได้แจ้งมาเท่านั้น ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีคดีเกิดขึ้นทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ถือว่า หมอนวด สินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด และลูกค้า ยอมรับและเข้าใจกฏกติกาแล้ว หากท่านใดทำผิดกฏจะดำเนินการนำออกจากเว็บไซต์โดยทันที ถือเป็นเด็ดขาด

   โปรดให้เกียรติลูกค้า เป็นสำคัญ ควรพูดจาสุภาพ เรียบร้อย หากพบเจอพูดจา ใช้คำหยาบคาย ข่มขู่ ให้เกิดความเดือดร้อน แก่ลูกค้าและส่งผลเสียแก่เว็บไซต์ massagefin.com จะทำการ ลบออกจากกลุ่มทันที

        หากหมอนวด สินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด และลูกค้า ต้องการยื่นคำขอลบข้อมูลออกจากทางเว็บไซต์ massagefin.com ทางเว็บไซต์จะทำการลบออกให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เนื่องจากเป็นเว็บไชต์สาธารณะ อาจมีข้อมูลภาพ เสียง เนื้อหา หลงเหลืออยู่ ดังนั้นหมอนวด สินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด และลูกค้า ไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้อง เอาผิดกับทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งถือว่าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำลงเว็บไซต์แล้ว

         การร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในเว็บไซต์ massagefin.com ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด

2.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ คำที่แสดงถึงความหมายทางเพศควรเลี่ยงคำให้เหมาะสม

3.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร อย่างรุนแรง อุจาด ภาพอวัยวะชาย ภาพร่วมเพศ ห้ามมีเด็ดขาด ภาพสุภาพสตรีที่ให้บริการนวด ควรปิดบังใบหน้า เบลอภาพ ตามความเหมาะสม

4.ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรี เช่น วิญญูชน พึงกระทำ

5.ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6.ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

7.ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างร้านให้บริการนวด หรือระหว่างผู้ให้บริการนวด หรือกับสมาชิกที่ไปใช้บริการนวด โดยปราศจากข้อความอันเป็นจริง และมีให้มีผลกระทบด้านใดๆต่อสมาชิก ร้านนวด&สปา หมอนวดอิสระ และสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวดด้วย

8.ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น

9.ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย เว็บไซค์ให้พื้นที่สำหรับร้านนวด&สปา และหมอนวดอิสระ รับนวดเพียงเท่านั้น และห้ามลงเชิญชวนค้าประเวณี ขายตัว และแสดงพฤติกรรมในการชักชวนซื้อบริการทางเพศ

10.ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ใส่ความให้สมาชิกหรือร้านนวดหรือหมออิสระหรือสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด เกิดความเสียหาย เสื่อมเสีย อับอายข้อความสาธารณะควรมีการระบุที่มาที่ไปอย่างชัดเจน

11.ห้ามโพสกระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายและการค้าเป็นอันขาด

12.กรณีขอลบข้อมูล และรูป หมอนวด สินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด และลูกค้า อาจมีข้อมูลบางส่วน ลบไม่ได้ ถือว่า ยอมรับข้อตกลง ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น ถือว่าทุกท่านได้อ่านข้อมูลนี่แล้วโดยถี่ถ้วนก่อนลงข้อมูลกับทางเว็บไซต์ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เว็บไซค์ massagefin.com ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในการรักษากฎ กติกาและมารยาทของเว็บไซต์ เพื่อรักษาบรรยากาศการสนทนาที่ดีโดยรวม

- ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

- ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขทุกความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ

-  massagefin.com เป็นเพียงผู้ให้บริการฝากไฟล์หรือข้อมูลสาธารณะเท่านั้น ไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น, ไฟล์และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการ Upload ขึ้นมา

-  massagefin.com เป็นเพียงผู้ให้บริการแนะนำร้านนวด&สปา หมอนวดอิสระ และสินค้า อุปกรณ์ ของใช้ สปา ร้านนวด ไม่ส่งเสริมให้ค้าประเวณี พบเจอจะลบออกจากเว็บไซค์ ทันที!!!

-  massagefin.com จะให้ความเคารพและดูแลทุกท่านอย่างเต็มสติกำลังความสามารถ โดยที่ท่านก็ต้องยอมรับคำตัดสิน ของผู้ดูแล หากท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาได้ ทางผู้ดูแลขอเสียมารยาททำการลบ แก้ไข ตักเตือน แบนสมาชิก แบนไอพีแอดเดรส ของท่าน ไปตามลำดับ

- คำตัดสินของผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด

- สมาชิกต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำมากกว่า20 ปีบริบูรณ์

ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ
ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ
ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายศิลธรรม และกฎของ Website
กรุณาแจ้งมาที่ Admin เพื่อที่ทีมงานจะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณ​

 

                *****การชำระค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                                                                                                                                 massagefin.com

                                                                                                                            ด้วยความเคารพอย่างสูง  


15 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1440 ครั้ง